07:14 27/07/2018

Đảng bộ Agribank Long An thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng bộ Agribank Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ Agribank Chi nhánh Long An có 10 chi bộ trực thuộc, tổng số viên chức, người lao động 188 người; trong đó có 137 đảng viên và 55 đoàn thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An cho chúng tôi biết: “Đảng bộ Agribank Long An đã thực hiện triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề của Bác tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, có lối sống lành mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị”.


Về kết quả học tập, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết, chính sách pháp luật, 100% đảng viên và trên 90% quần chúng tham gia học Nghị quyết; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2 năm liền; Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh 100% (Nghị quyết 50%).

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảnh - Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp trao thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, chi nhánh đạt được kết quả: Tổng nguồn vốn huy động 18.807 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, đạt 98,8% kế hoạch năm; dư nợ 16.830 tỷ đồng tăng trưởng 6,74% so với đầu năm, đạt 94,6% kế hoạch năm. Nợ xấu 58,6 tỷ đồng, tăng 7 tỷ so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 0,35%/ tổng dư nợ, cao hơn đầu năm 0,02%; thu dịch vụ đạt 43% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 56,6% kế hoạch giao. Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhìn chung chi nhánh thực hiện đạt 5/7 chỉ tiêu, đạt vượt theo tiến độ.


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Thài nhấn mạnh tiềm năng khách hàng dư nợ chưa bán chéo các sản phẩm, nhất là nhóm sản phẩm Bảo an tín dụng, phát hành thẻ. Tất cả cán bộ tín dụng chi nhánh trực thuộc phải thuyết phục, giải thích cụ thể lợi ích của khách hàng khi tham gia sản phẩm, từ đó khách hàng thông suốt và sử dụng sản phẩm dịch vụ Agribank, có chính sách ưu đã đối với khách hàng vay sử dụng bán chéo sản phẩm Bảo an tín dụng, phát hành thẻ… nhằm tăng thu phí dịch vụ, hoàn thành chỉ tiêu giao của từng cán bộ cũng như chi nhánh.


Cũng trong hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảnh, đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp trao tặng cho tập thể Chi bộ Kế hoạch - Khách hàng hộ - Cần Đốt - Bình Tâm và 25 đảng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 .


Đăng Giới