07:16 04/07/2022

Đại học Kinh tế Quốc dân và ACCA tiếp tục hợp tác chiến lược

Tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam – Anh Quốc diễn ra tại London, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh - ACCA đã chính thức ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Đây là lần thứ hai Trường ĐH KTQD và ACCA toàn cầu tiếp tục kí biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển giáo dục bền vững trong thời gian tới.

Chú thích ảnh

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và để nâng sự hợp tác giữa 2 bên lên mức độ chặt chẽ và toàn diện hơn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và ACCA tiến hành ký gia hạn biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU). Nội dung tái ký MoU lần này ngoài việc mở rộng các hoạt động hợp tác đã có giữa 2 bên, một trong những nội dung mới được đưa vào quan trọng nhất liên quan đến thỏa thuận tăng cường tính quốc tế hóa, tính nghề nghiệp cho các chương trình đào tạo của nhà trường.

Theo đó, sinh viên sẽ bắt đầu được học chương trình tích hợp 9 môn đầu tiên cấp độ Kiến thức Ứng dụng và Kỹ năng Ứng dụng của văn bằng ACCA ngay từ khi bắt đầu năm nhất, tiến tới sẽ được cấp Chứng chỉ nâng cao về Kế toán và Kinh doanh  khi hoàn thành thi 9 môn này với ACCA và có cơ hội lấy thêm bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của trường Đại học Oxford Brookes (BSc hons in Applied Accounting).