11:00 19/11/2012

Đã hoàn thành lắp đặt máy tính và Internet ở 12 tỉnh

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF - VN) do Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị ở 12 tỉnh tham gia.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF - VN) do Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị ở 12 tỉnh tham gia. Dự án đợt 1 với tổng số 4.180 máy tính, 637 máy in, 11 máy chủ dữ liệu (server) và các trang thiết bị phụ trợ khác.


Cụ thể: Dự án đã lắp đặt máy tính và các trang thiết bị khác cho 634 điểm thư viện các cấp tỉnh, huyện xã và bưu điện văn hóa xã (BĐVHX), trong đó bao gồm 193 xã thuộc Chương trình “Xây dựng nông thôn mới” của Chính phủ và 3 Trung tâm đào tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Trong đó, các thư viện tỉnh được trang bị 40 máy tính/thư viện, các thư viện huyện được trang bị 10 máy tính/thư viện và các thư viện xã được trang bị 5 máy tính/thư viện. Các thư viện tỉnh thuộc Dự án thí điểm (bao gồm Thư viện tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh)...


Dự án được Bộ TT-TT phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND 40 tỉnh, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng (cấp tỉnh, huyện) và 1.000 điểm BĐVHX và 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam.

 

Minh Phương