09:14 22/09/2021

Cử tri Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết về đời sống dân sinh

Cử tri và nhân dân Thủ đô đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, các dự án đầu tư công, cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, vấn đề ô nhiễm môi trường, quan tâm việc triển khai tiêm vaccin, công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, nhất là tại các khu cách ly để tránh lây chéo...

Ngày 22/9, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, cử tri và nhân dân Thủ đô tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp của thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cử tri và nhân dân Thủ đô đồng tình với sự chỉ đạo kịp thời của thành phố Hà Nội qua Chỉ thị số 17 ngày 23/7/2021 để phòng, chống dịch. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Theo đó, cử tri và nhân dân Thủ đô đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chưa triển khai, cũng như quan tâm việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố, nhiều chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm tới tính mạng của người dân đang sinh sống.

Đồng thời, thành phố cần mở rộng các tuyến đường giao thông kết nối giao thương trên địa bàn, xây mới các trường học, bệnh viện để đáp ứng nhu cầu dân sinh. Thành phố quan tâm việc quy hoạch phát triển các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch; sửa chữa, tu bổ các công trình thủy lợi phục vụ hệ thống sản xuất nông nghiệp; nạo vét các kênh, mương, khơi thông dòng chảy để đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão trong thời gian tới.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân Thủ đô cũng đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm tới việc giải quyết ô nhiễm môi trường tại các con sông, các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu xử lý rác Nam Sơn...; quan tâm tu bổ, nâng cấp các công trình di tích lịch sử, di tích cách mạng trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, cử tri rất quan tâm đến vấn đề sửa đổi Luật Đất đai trong đó bổ sung thêm cơ chế xác nhận của tập thể Nhân dân trên địa bàn (thông qua cuộc họp nhân dân) để xác nhận nguồn gốc đất của cá nhân và các chính sách đền bù thỏa đảng cho người dân đặc biệt là đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cử tri và nhân dân Thủ đô mong muốn chính quyền quan tâm việc triển khai tiêm vaccine trong nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, các khu công nghiệp..., đặc biệt là tại các khu cách ly để tránh tình trạng lây chéo; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh; có các chính sách hỗ trợ trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ mua vật tư, trang thiết bị sản xuất, việc hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng do dịch COVID-19. Bên cạnh đó, chính quyền cần quan tâm tới chế độ chính sách cho cán bộ Mặt trận, Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; kinh phí, chế độ cho cán bộ tham gia Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng; việc tăng phụ cấp đối với lực lượng công an viên thuộc đối tượng không chuyên trách.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thời gian tới, Thường trực HĐND, HĐND và các Ban sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô. Để cụ thể hóa điều này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội năm 2021. 

Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động trong công tác chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả, đúng luật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giám sát, khảo sát các tháng cuối năm 2021 của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND thành phố. Trong đó, triển khai chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng với tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì nền nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định, HĐND thành phố cũng xác định tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với thành phố Hà Nội; phối hợp tổng kết, đánh giá, đề xuất xem xét sửa đổi Luật Thủ đô phù hợp tình hình mới.

Nam Giang (TTXVN)