08:22 17/08/2020

Công ty Dịch vụ thuế Cheng & Cheng cung cấp thông tin về vấn đề chuyển giá ở Hồng Kông

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Hồng Kông là một trong vùng lãnh thổ pháp lý thuế mới nhất áp dụng hệ thống hóa luật chuyển giá của riêng mình, với năm 2020 là năm đầu tiên một số công ty Hồng Kông chuẩn bị tài liệu chuyển giá.

Nổi tiếng là một trong những khu vực pháp lý có thuế suất thấp nhất và về môi trường kinh doanh linh hoạt, Hồng Kông là nơi mà các tập đoàn đa quốc gia có xu hướng phân bổ nhiều lợi nhuận hơn để giảm thuế suất hiệu dụng chung của toàn tập đoàn.

Cục Doanh thu nội địa Hồng Kông (Inland Revenue Department- IRD) chắc chắn hoan nghênh điều này. Tuy nhiên, với việc áp dụng Trao đổi Thông tin tự động (Automatic Exchange of Information – AEOI), hồ sơ thuế nộp cho IRD có thể được chia sẻ với các cơ quan thuế khác. Do đó, chính sách chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia phải cân bằng lợi ích của tất cả các cơ quan thuế liên quan, không giới hạn ở IRD. Ông Henry Kwong, một nhà quản lý và chuyên gia thuế của Công ty Dịch vụ thuế Cheng & Cheng (Cheng & Cheng Taxation Services) cho biết: “Các tập đoàn đa quốc gia không nên bỏ qua tầm quan trọng của Hồng Kông trong Chính sách Định giá chuyển nhượng của họ, từ cả góc độ tuân thủ và lập kế hoạch thuế”.

Trước đây, đã từng có những trường hợp một tập đoàn đa quốc gia hy sinh Hồng Kông trong các chính sách chuyển giá của họ. Tuy nhiên, với việc thực thi luật chuyển giá vào tháng 7 năm 2018, việc điều chỉnh thuế hiện có thể được thực hiện đối với các chi nhánh (của các tập đoàn) tại Hồng Kông có mức lợi nhuận thấp hơn hợp lý. Quan trọng hơn là, có thể áp dụng hình phạt lên đến số thuế chưa tính, nếu không có chứng từ chuyển giá phù hợp.

Tình huống 1: Gán lỗ lớn cho các chi nhánh Hồng Kông trong thời kỳ suy thoái

Do cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và đại dịch COVID-19, nên năm 2020 chắc chắn sẽ là một năm khó khăn đối với các tập đoàn đa quốc gia. Các chuyên gia thuế nội địa có thể thực sự đau đầu khi áp dụng chính sách chuyển giá, khi tỷ suất lợi nhuận chung của tập đoàn giảm mạnh. Vì đã tham gia thỏa thuận định giá trước hoặc thỏa thuận không chính thức với cơ quan thuế ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, nên các tập đoàn vẫn có thể phải ấn định một tỷ lệ lợi nhuận nhất định cho các khu vực pháp lý đó, bất chấp lợi nhuận sụt giảm. Trong quá khứ, một tập đoàn không còn cách nào khác ngoài việc phân bổ các khoản lỗ đáng kể cho chi nhánh Hồng Kông của tập đoàn. Điều này hiện không thể thực hiện được, vì IRD có khả năng áp dụng các điều chỉnh chuyển giá và sẽ không chấp nhận các khoản lỗ.

Tình huống 2: Hồng Kông là trung tâm thu và thanh toán

Các doanh nghiệp Hồng Kông thường được chỉ định là “trung tâm thu và thanh toán” của một tập đoàn để thu và thực hiện thanh toán, thay mặt cho các công ty thuộc tập đoàn của mình ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác để tránh các hạn chế kiểm soát ngoại hối. Từ góc độ kế toán, các giao dịch này có thể được ghi nhận là doanh thu và chi phí bán hàng mà không có bất kỳ khoản markup (số tiền cộng vào giá vốn gồm kinh phí và lãi) nào.

Các giao dịch hòa vốn này làm giảm tỷ suất lợi nhuận hoạt động tổng thể của chi nhánh Hồng Kông, mặc cho “con số không” đối với số lợi nhuận tuyệt đối. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận tổng thể thấp hơn của công ty có thể gây ra sự chú ý của cơ quan thuế, đặc biệt là khi tỷ suất lợi nhuận thấp hơn mức trung bình của ngành.

Tầm quan trọng của tài liệu chuyển giá phù hợp ở Hồng Kông

Như ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, tài liệu chuyển giá ở Hồng Kông bao gồm Hồ sơ chính (Master File), Hồ sơ cục bộ (Local File) và báo cáo theo từng quốc gia (Country-by-Country -CbC). Trong khi tuân theo ngưỡng phổ biến của doanh thu hợp nhất của tập đoàn là 750 triệu euro cho một báo cáo CbC, ngưỡng cho Hồ sơ chính và Hồ sơ cục bộ ở Hồng Kông khá phức tạp (xem Bảng 1). Về vấn đề này, vào cuối tháng 3 hàng năm, các công ty nên chuẩn bị tài liệu Hồ sơ chính và Hồ sơ cục bộ đầu tiên của năm tài chính trước, trong khi ngày 30 tháng 9 năm 2020 là ngày hết hạn đối với cho các công ty chọn năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 12 hàng năm.

Bảng 1: Ngưỡng cho Hồ sơ chính và Hồ sơ cục bộ

  Tiêu chí (A): Dựa trên quy mô kinh doanh (bất kỳ 2 trong 3 tiêu chí dưới đây) Ngưỡng
(i) Tổng doanh thu hàng năm (全年總收入) > 400 triệu HKD (港幣四億元)
(ii) Tổng tài sản (總資產) > 300 triệu HKD (港幣三億元)
(iii) Số nhân viên (員工總數目) >100 (一百人)
  Tiêu chí (B): Dựa trên giao dịch của các bên liên quan (bất kỳ 1 trong 4 tiêu chí dưới đây) Ngưỡng (HKD) (港幣)
(i) Chuyển giao tài sản (không bao gồm tài sản tài chính / tài sản vô hình) (有形資產交易 (不包括金融資產/無形資產)) > 220 triệu HKD (二億二千萬)
(ii)
Giao dịch tài sản tài chính (金融資產交易)
> 110 triệu HKD (一億一千萬)
(iii) Chuyển giao tài sản vô hình (無形資產交易) > 110 triệu HKD (一億一千萬)
(iv) Bất kỳ giao dịch nào khác (ví dụ: thu nhập từ dịch vụ服務費收入/Thu nhập từ bản quyền 專利觀收入) > 44 triệu HKD (四千四百萬元)

Như đã đề cập ở trên, việc không chuẩn bị đầy đủ chứng từ không chỉ có thể bị phạt hành chính, mà còn có thể bị phạt đến số thuế phải nộp trong trường hợp điều chỉnh chuyển giá. Thích hợp hơn, sẽ không có khoản tín dụng thuế nào được cấp ở các quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng thuế khác đối với các hình phạt như vậy.

Thách thức từ cơ quan thuế

– IRD ngày càng mong muốn yêu cầu nghiên cứu điểm chuẩn, ngay cả khi công ty không đáp ứng được ngưỡng để chuẩn bị hồ sơ chuyển giá, đặc biệt là trong trường hợp biến động lợi nhuận gộp cao;

– Điều tra thực địa của IRD có thể là một quá trình tốn công sức và mệt mỏi. Nghiên cứu điểm chuẩn thường rất hữu ích trong việc đạt được thỏa hiệp, chẳng hạn như trong trường hợp không duy trì hồ sơ kế toán thích hợp.

Tư vấn thuế về thay đổi hoạt động

– Nhờ mức thuế thấp, Hồng Kông vẫn là nơi mà nhiều tập đoàn thích phân bổ nhiều lợi nhuận hơn. Với tình hình toàn cầu hiện nay, nhiều tập đoàn đa quốc gia đang xem xét chuyển địa điểm hoạt động của họ. Tận dụng cơ hội này, các tập đoàn muốn thành lập cơ sở kinh doanh tại Hồng Kông để biện minh cho việc phân bổ lợi nhuận của mình.

Việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở Hồng Kông:

– Các nhà chức trách hiện nay thường yêu cầu thông tin chuyển giá từ các tập đoàn muốn niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Lời khuyên cuối cùng là, với việc triển khai Tiêu chuẩn Báo cáo chung (Common Reporting Standard – CRS) và Trao đổi Thông tin tự động (AEOI), các cơ quan thuế toàn cầu có ý định hơn trong việc nhắm mục tiêu vào các tập đoàn nước ngoài hoạt động tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, thông thường dưới hình thức Cơ sở Thường trực (Permanent Establishment-PE). Trong khi các tranh luận về sự tồn tại của các cơ sở thường trực vẫn tiếp tục, chuyển giá là một phương thức ưu tiên để giải quyết các tranh chấp về thuế của các cơ sở thường trực. Do đó, điều cần thiết là các tập đoàn đa quốc gia phải xem xét lại các hoạt động hiện tại của họ và cập nhật các chính sách chuyển giá của họ để giảm rủi ro chuyển giá của họ.

Thông tin về Cheng & Cheng Taxation Services (Công ty Dịch vụ thuế Cheng & Cheng)

Đây là bài viết của Henry Kwong, chuyên gia về thuế của Công ty Dịch vụ thuế Cheng & Cheng. Công ty là một trong 20 công ty kế toán hàng đầu tại Hồng Kông, với hơn 300 nhân viên làm việc tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Công ty Dịch vụ thuế Cheng & Cheng là công ty kiểm toán chính cho 20 công ty niêm yết tại Hồng Kông và cố vấn thuế cho hơn 50 công ty. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế ở Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và quốc tế, cũng như dịch vụ chuyển giá cho các khách hàng quốc tế. Nếu bạn muốn biết thêm về chuyển giá ở Hồng Kông hoặc tìm kiếm lời khuyên về thuế từ các chuyên gia thuế của Công ty Dịch vụ thuế Cheng & Cheng, hãy liên hệ với công ty qua email (henry.kwong@chengtax.com.hk) hoặc điện thoại (+852 3962 0114 ).

Media OutReach Corporate News