10:18 16/10/2020

Công bố nền tảng căn bản Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

Ngày 16/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2018 - 2020; ba năm thực hiện Biên bản ghi nhớ xây dựng Chính quyền điện tử giữa UBND tỉnh Quảng Bình với Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời công bố nền tảng căn bản Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình.

Chú thích ảnh
Các đại biểu ấn nút công bố các hệ thống cơ bản nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình. 

Sau 3 năm thực hiện đề án, hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công đã được xây dựng, triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành, 8/8 UBND cấp huyện và 151/151 UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh đã và đang triển khai tích hợp 78 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, mỗi ngày bình quân có trên 2.000 lượt hồ sơ được cập nhật, luân chuyển và xử lý trên hệ thống. Việc này đã góp phần nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian thực hiện công việc. Người dân, doanh nghiệp đã từng bước tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Để thực hiện đề án, trong 3 năm (2018 - 2020), tỉnh Quảng Bình đã đầu tư hạ tầng viễn thông, internet ngày càng hiện đại, đồng bộ từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, sẵn sàng đáp ứng cho việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, triển khai dịch vụ đô thị thông minh, chuyển đổi số. Internet băng thông rộng được lắp đặt tại tất cả 151 trung tâm các xã, phường, thị trấn, bảo đảm 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có Internet phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng Chính quyền điện tử. Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình cũng được nâng cấp, hoàn thiện là nơi quản lý, vận hành tất cả các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật yêu cầu Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các hệ thống thông tin của tỉnh; chú trọng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, chương trình chuyển đổi số Quốc gia để đẩy nhanh tốc độ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh, hướng tới Chính quyền số...

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)