12:20 14/12/2015

Công bố 15 tỉnh thành có nhiều lao động chui tại Hàn Quốc

Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH), hiện vẫn còn 15 tỉnh thành có nhiều lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc về nước đúng hạn đang làm thủ tục chờ xuất cảnh.

Có 5 địa phương có số lượng lao động bất hợp pháp cao nhất trong cả nước tính đến ngày 30/11/2015 là Nghệ An, với 1.454 người, tiếp theo là Hà Nội (948 người), Hải Dương (853 người), Thanh Hóa (823 người), Nam Định (733 người…


Nhằm giảm tỷ lệ lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Bộ LĐTBXH đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Một trong các giải pháp được Bộ LĐTBXH triển khai là rà soát các tỉnh có nhiều lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc để đề xuất với Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với những địa phương này.


Mới đây, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã dẫn đầu đoàn công tác gồm Cục Quản lý lao động ngoài nước và Trung tâm lao động ngoài nước làm việc với các địa phương vẫn còn nhiều lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc để chỉ đạo, quán triệt và yêu cầu các địa phương tích cực hơn trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cũng như nâng cao hiệu quả của các sàn giao dịch việc làm dành cho lao động Việt Nam làm việc ở Hàn Quốc về nước nhằm giảm số lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc trong thời gian tới.


XC