11:16 16/11/2020

Công an TP Hồ Chí Minh trao 60 giấy khen cho tập thể và cá nhân của Agribank

Ngày 16/11 tại TP Hồ Chí Minh, Agribank phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc " giai đoạn 2013 - 2019 và phát động phong trào giai đoạn 2020 - 2023 tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên hội đồng thành viên, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Miền Nam cho biết: "Những năm qua, kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh liên tục tăng trưởng tốt, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có nhiều tiến bộ. Có được như vậy một phần là nhờ sự đóng góp tích cực của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc " với lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh làm nòng cốt và các đơn vị Agribank là một trong những hạt nhân tích cực".

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên hội đồng thành viên, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Miền Nam nhận bằng khen 

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Agribank hiện có 40 chi nhánh loại I, 08 chi nhánh loại II, 125 phòng giao dịch và 4 chi nhánh công ty đang hoạt động, số lượng CBCN hơn 3.000 người; là ngân hàng có quy mô hoạt động lớn nhất, có khả năng phục vụ nhu cầu của tất cả khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn,  tổng vốn huy động đạt 140.786 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 118.309 tỷ đồng,  cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích; triển khai 354 máy ATM, 8.188 POS và 4.846 đơn vị chấp nhận thẻ,  phát hành 1,004 triệu thẻ các loại trong đó có 26.417 thẻ quốc tế.

Chú thích ảnh

Trong nhiều năm qua, Agribank đã tham gia tích cực và luôn là ngân hàng chủ lực cho vay các chương trình trọng điểm đã trở thành thương hiệu riêng của TP Hồ Chí Minh như: kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Bình ổn thị trường; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa...và đang sẵn sàng góp phần thực hiện thành công 3 chương trình đốt phá, 1 chương trình trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Chú thích ảnh

Trong giai đoạn phát động thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc " 2013 - 2019, các đơn vị Agribank trên địa bàn đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng môi trường hoạt động, kinh doanh an toàn, ổn định.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng trao giấy khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân của Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ".

GIOI GIANG