12:06 09/12/2017

Có nên đưa sinh viên vào Hội đồng trường?

Một trong những quy định mới được Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học, là việc sinh viên tham gia vào hội đồng trường, qua đó giúp sinh viên thể hiện tiếng nói trong hội đồng trường.

Theo Bộ Giáo dục-Đào tạo, quy định này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên - đối tượng vừa là “khách hàng”, vừa là “sản phẩm” của trường đại học, có thể phản biện hoặc góp ý vào các chiến lược phát triển của nhà trường.

"Hội đồng trường phải có ít nhất 17 người và là số lẻ. Thành viên trong đó ngoài hiệu trưởng, một hiệu phó, chủ tịch công đoàn, đại diện hội sinh viên... phải có ít nhất 25% là giảng viên khoa/bộ môn, tối thiểu 30% thành viên bên ngoài trường… Những quy định này nhằm bảo đảm Hội đồng trường có thẩm quyền cao nhất trong trường đại học”- Điểm mới của dự thảo Luật Giáo dục đại học.

Vấn đề đang đang tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng để sinh viên tham gia hội đồng trường là tín hiệu tích cực, nhưng cũng có những chuyên gia và sinh viên lo ngược lại. Có ý kiến còn cho rằng, việc bổ sung đại diện sinh viên tham gia hội đồng trường đại học dường như chỉ mang tính chất hình thức và không có vai trò gì nhiều.

Một vấn đề nữa là, dự thảo đưa ra quy định nhiệm kỳ của hội đồng trường là 5 năm, trong khi thời gian học đại học của sinh viên chỉ thường là 4 năm và tới đây còn có thể rút gọn xuống 3 năm. Như vậy, theo quy định này, sinh viên sẽ tham gia hội đồng trường theo nhiệm kỳ nào?
Theo điều 16 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học của Bộ GD-ĐT:


Hội đồng trường được thành lập ở trường đại học, học viện công lập. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện các bên có lợi ích liên quan và đại diện quyền sở hữu nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học; có nhiệm vụ, quyền hạn sau: quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; quyết nghị về cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, xác định cơ cấu lao động theo chức danh nghề nghiệp...


Tin Tức/TTXVN