01:21 10/01/2019

Citigroup khuyến nghị mua cổ phiếu của BGBS với giá 0,4 dollar Hồng Kông/cổ phiếu

Citigroup đã công bố bản báo cáo nghiên cứu về Tập đoàn Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited (BGBS) và các công ty con (HKSE: 6828), khởi đầu với giá chào mua và giá mục tiêu là 0,4 dollar Hồng Kông/cổ phiếu.

Citigroup hy vọng BGBS sẽ hoàn thành ít nhất năm vụ thâu tóm trong hai năm 2019-2020 và sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trong việc mở rộng. Với triển vọng tăng trưởng của tỷ suất thu nhập trên cổ phần (EPS) ở mức 60% của tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép(CAGR) trong giai đoạn 2018-2020, nhờ vào lợi nhuận từ Trạm khí hóa lỏng Caofeidian LNG (mà tập đoàn hiện đang sở hữu 29% cổ phần) kết hợp với doanh sốbán gas dự báo tăng ở mức 145% tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép trong giai đoạn 2018-2020.

Với sự hỗ trợ to lớn từ Tập đoàn Gas Bắc Kinh, cổ đông lớn nhất của BGBS, Citigroup hy vọng Tập đoàn Gas Bắc Kinh sẽ bơm thêm tài sản chất lượng trong tương lai. Họ cũng hy vọng rằng, Tập đoàn Gas Bắc Kinh sẽ kiện toàn BGBS như một công ty con để BGBS có thể có được các điều khoản tài chính tốt hơn so với các công ty quốc doanh.

Báo cáo này cho biết, việc biến động giá cổ phiếu của BGBS gần đây dường như không liên quan các nền tảng của tập đoàn này. Đây chính là tín hiệu lạc quan với sự phát triển trong tương lai của BGBS và hy vọng tập đoàn sẽ đưa ra cảnh báo tích cực.