08:23 06/08/2021

Chuyển đổi công năng bệnh viện để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm chủ động các phương án ứng phó theo chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 6/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo chuyển đổi công năng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Bạc Liêu đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội hiệu quả, nghiêm chỉnh, an toàn (ảnh minh họa).

Theo đó, Bệnh viện có quy mô 100 giường, điều trị bệnh nhân có triệu chứng mức độ nhẹ và không triệu chứng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh; chịu sự quản lý, điều hành, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế; thực hiện một số nhiệm vụ như: Bố trí cơ cấu tổ chức của Bệnh viện và phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động tại Bệnh viện để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 theo đúng quy định; quản lý, sử dụng các nguồn lực của Bệnh viện để phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các khoản thu hợp pháp khác để mua sắm trang thiết bị, hóa chất, thuốc, vật tư y tế và chi trả lương, phụ cấp cho viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã giao cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức và hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo quy định của pháp luật. Sở Y tế tỉnh quyết định điều động, biệt phái viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế đến tăng cường cho Bệnh viện theo yêu cầu, nhiệm vụ, quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai việc lắp đặt, vận hành hệ thống trang thiết bị để hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2021. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi có tình huống cấp bách, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Y tế trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động (kể cả cơ cấu tổ chức và việc vận hành) của Bệnh viện này. 

Giám đốc Sở Tài chính tổng hợp, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung nêu trên bảo đảm đúng quy định; tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; bố trí kinh phí để phục vụ hoạt động của Bệnh viện trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, chế độ lương, phụ cấp bồi dưỡng và các chế độ khác cho nhân viên y tế, lực lượng hỗ trợ và các lực lượng khác có liên quan.

Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn để Bệnh viện hoạt động, điều trị bệnh nhân COVID-19...

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu sẽ thực hiện tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 từ ngày 16/8/2021 đến khi có văn bản chỉ đạo dừng của cấp có thẩm quyền.         

Hiện Bạc Liêu có tổng số 103 ca mắc COVID-19, trong đó có 51 ca trong nước, đã điều trị khỏi 63 ca, còn 40 ca đang điều trị; có 1.387 người đang cách ly tập trung và 1.434 người cách ly tại nhà theo quy định.

Nhật Bình (TTXVN)