12:22 23/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 23/12/2015