01:14 16/01/2016

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 16/01/2016