08:22 15/08/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 15/8/2015