12:23 11/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 11/12/2015