08:22 10/08/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 10/8/2015