12:23 10/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 10/12/2015