06:10 21/06/2018

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 21/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành tựu hai cơ quan đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là mối quan hệ mật thiết, gắn bó cùng với MTTQ Việt Nam trong các hoạt động tuyên truyền về tăng cường xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

"Trong những năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời các hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác đoàn kết, tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân và các sự kiện lớn của đất nước; thực hiện tốt chức năng giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đồng thời, các chương trình giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh kịp thời", ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành kịp thời các văn bản, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm ngăn chặn tình hình xấu, bất lợi, bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, nhân viên của các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp; cập nhật, phát triển, tạo bước đột phá, khí thế mới cho hệ thống truyền thông báo chí đất nước ngang tầm khu vực và thế giới. 

Trong sự nghiệp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo niềm tin trong nhân dân đối với các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đóng góp hiệu quả trên mặt trận chống suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đặc biệt, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Thay mặt 4.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh cảm ơn sự quan tâm, sát cánh của MTTQ Việt Nam đối với các cơ quan báo chí để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; mong muốn MTTQ tiếp tục phản ánh tiếng nói của nhân dân, đưa ra những ý kiến phản biện xã hội đến với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, để từ đó ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với lòng dân, phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho biết: Sau 73 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Tiếng nói Việt Nam là nơi lưu giữ được kho tư liệu âm thanh về những sự kiện lịch sử. Ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân giao phó. Thời gian tới, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ luôn tăng cường bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đưa thông tin kịp thời, đúng định hướng, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

Phúc Hằng (TTXVN)