Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại An Giang và Kiên Giang

Trong các ngày 26-28/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh An Giang và Kiên Giang, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và nhiều ban, bộ, ngành trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại trụ sở UBND xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN


Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, 3 năm qua, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và huy động nguồn lực xã hội hóa, An Giang đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, 80/136 xã trong toàn tỉnh đã có đường giao thông đến trung tâm xã đạt chuẩn; hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh; 100% số xã có điện lưới quốc gia; 97% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học; hơn 98% số xã đạt chuẩn y tế xã; 93,65% số xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, trong đó internet phủ kín địa bàn 80/136 xã; 67% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 51% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh...

Năm 2011, An Giang tiếp tục giành thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực ước đạt 3,83 triệu tấn; Nuôi trồng thủy sản, nhất là cá tra phát triển mạnh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nông nghiệp đã đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng GDP, cũng như kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (GDP tăng trưởng trên 10%, kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu USD trong năm qua); góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên hơn 21 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra...

Sáng 27/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh An Giang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân An Giang, đã phát huy bề dày truyền thống của một tỉnh nông nghiệp, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư đề nghị An Giang cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, với quyết tâm cao hơn, biện pháp mạnh mẽ và toàn diện hơn, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có của tỉnh, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong quá trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Đó là công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai và việc giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh trong quá trình tích tụ ruộng đất đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn, nhất là việc thực hiện các chính sách đối với một bộ phận nông dân không còn hoặc thiếu đất sản xuất, hạn chế phân hóa giàu – nghèo, quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân nông thôn... Về các mô hình sản xuất mới cần nhân rộng trong phát triển nông nghiệp, tỉnh cần tăng cường tính liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, bảo đảm quyền lợi của người nông dân. Bên cạnh đó, tỉnh cần đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân, thực hiện cho bằng được các mục tiêu Đảng bộ tỉnh đã đề ra về xây dựng nông thôn mới, gắn việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW với việc thực hiện các nghị quyết khác của Đảng.

*Sáng 28/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang.

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ: Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, tỉnh đã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, bố trí lại sản xuất phù hợp với từng vùng, từng địa phương theo hướng giữ vững ổn định diện tích lúa để bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu, hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng lúa chất lượng cao, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản... Đến nay, tỉnh đã có hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu 2/3 diện tích lúa 2 vụ và nuôi trồng thủy sản; 95% số xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm, trong đó nhựa hóa, bê tông hóa đạt 80%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 95%; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%; tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố đạt 97,7%, 98% số xã, phường, thị trấn có trạm y tế và phòng khám khu vực; đầu tư xây dựng 73 cụm - tuyến dân cư, 4 đê bao và gần 7.900 căn nhà ở cho nhân dân vùng ngập lũ...

Để tiếp tục thúc đẩy nông nghiệp phát triển toàn diện và bền vững, Kiên Giang kiến nghị Trung ương tăng cường đầu tư, có chủ trương thành lập quỹ đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn mới ở Trung ương và cấp tỉnh; đồng thời có cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm cho nông dân; chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, dự án liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục có chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ, chuyển đổi nghề đối với ngư dân khai thác hải sản gần bờ...

Phát biểu kết luận sau 2 ngày làm việc tại Kiên Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh cả về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, Kiên Giang cần xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, từ đó có hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn trong nông nghiệp, việc tích tụ ruộng đất là cần thiết. Tỉnh cần hết sức quan tâm công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là phải ưu tiên giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm đời sống cho người dân nông thôn bị thu hồi đất, hạn chế khoảng cách giàu – nghèo, bảo đảm công bằng xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Kiên Giang cần hết sức quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, coi đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong công cuộc xây dựng, phát triển Kiên Giang thành một tỉnh vững mạnh về mọi mặt ở vùng Tây Nam của Tổ quốc.

Tổng Bí thư hoan nghênh những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh cả về năng suất, sản lượng và giá trị, với sản lượng lúa đạt hơn 3,6 triệu tấn/năm. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt gần 26 triệu đồng/người/năm, riêng khu vực nông thôn đạt hơn 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm bình quân 1,5%/năm. Khẳng định việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW là nhiệm vụ lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đặc biệt có ý nghĩa thiết thực, sát sườn đối với một tỉnh giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp như Kiên Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và triển khai quyết liệt, ráo riết, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, để đưa Nghị quyết vào hiện thực cuộc sống.

Nguyễn Thị Sự

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản