Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng dự lễ phát động có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Cờ thi đua cho các tỉnh, các đơn vị, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cách đây 63 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn để “chiến thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Phong trào thi đua ái quốc đã phát triển sâu rộng trong cả nước, trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực và sức mạnh to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương nhân dân, cán bộ và chiến sĩ cả nước đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Ðảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các bộ, ngành, địa phương phát động cũng như các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc vừa được nhận Cờ thi đua của Chính phủ trong phong trào thi đua toàn quốc năm 2010 do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước (hiện nay nông thôn là địa bàn sinh sống của khoảng 70% dân số; nông nghiệp tạo việc làm cho khoảng 50% lao động, đóng góp khoảng 20% GDP, gần 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia). Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nuớc ta đặc biệt quan tâm và đã có nhiều cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo cải thiện đời sống nông dân. Sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cùng với nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp ở các cấp, các ngành, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ khá cao, đạt bình quân khoảng 3,6%/năm trong 10 năm qua, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia... Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Thủ tướng cũng nêu rõ chủ trương của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 phấn đấu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia... Phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã, đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại lợi ích thiết thực, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua với chủ đề "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".
Với tinh thần thi đua yêu nước và phát huy kết quả thắng lợi của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay. Coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Qua đó tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc tập trung thực hiện tốt 6 nhóm giải pháp chủ yếu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ các nội dung và giải pháp xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể, phù hợp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, qua đó tạo được sự phối hợp liên kết chặt giữa các bộ, ngành và địa phương, hướng phong trào thi đua tập trung vào giải quyết 11 nội dung xây dựng nông thôn mới đã đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn phong trào thi đua với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh, thành phố. Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân cả nước chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chu Thanh Vân

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản