Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, làm việc tại Sơn La

Ngày 3/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2019 và tình hình triển khai thực hiện Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La” trong thời gian qua.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững; tăng cường công tác đối ngoại.

Nổi bật, sản xuất nông nghiệp của địa phương tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 70.120 ha diện tích cây ăn quả, sản lượng ước đạt 187.000 tấn. Đồng thời, địa phương đã phát huy tiềm năng về mặt nước lòng hồ các công trình thủy điện và hệ thống sông suối, hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 2.700 ha, số lồng nuôi cá trên 9.640 lồng; tập trung phát triển các loại thủy sản đặc sản, bản địa có giá trị kinh tế cao như: cá bống, cá chiên, cá lăng, trắm đen…

Mặt khác, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La từng bước được nâng cấp và hoàn thiện. Tỉnh đã tập trung triển khai đầu tư một số dự án quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội như: Tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La; tuyến tránh Quốc lộ 6; cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Nà Sản; triển khai quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đến nay, tỉnh Sơn La đã có 187/204 xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa, đạt 91,67%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện ước đạt 94,5%; có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 24 xã so với năm 2015, vượt 4 xã so với Nghị quyết Đại hội đến năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 24,95%...

Cùng với đó, tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Địa phương đã tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung triển khai thực hiện 22/30 đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tổ chức sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, sự nhất trí, đồng thuận trong nhân dân, không ngừng tăng cường và củng cố vững chắc sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân với cấp uỷ đảng và chính quyền.

Ngoài ra, tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”. Đến nay, các hộ tái định cư thủy điện Sơn La đã ổn định chỗ ở, sản xuất và đời sống. Kinh tế vùng tái định cư đạt mức tăng trưởng khá; hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng tái định cư được ổn định và từng bước được nâng lên. Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm, các chính sách xã hội được thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm, có ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số nội dung như: Sớm giao kế hoạch vốn bổ sung để hoàn thành và quyết toán tổng thể dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giao đủ kế hoạch vốn của Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà” xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La; sớm cho chủ trương và giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) đi qua 5 xã tái định cư thủy điện.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đáng giá cao những kết quả tỉnh Sơn La đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong việc ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La.  

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, là địa phương có vị trí chiến lược trong các tỉnh miền núi phía Bắc, thời gian qua, Sơn La đã có những bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sơn La cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, thời gian tới, tỉnh Sơn La cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tỉnh Sơn La cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng tái cơ cấu nền nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, nhất là mặt hàng xuất khẩu.

Mặt khác, tỉnh Sơn La tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều đến với người dân và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tăng cường đối thoại với nhân dân cũng như đi sâu, đi sát giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng lưu ý, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, tỉnh Sơn La cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tiếp thu những kiến nghị của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp để báo cáo Chính phủ và chuyển các bộ, ngành liên quan giải quyết.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tượng trưng số tiền 2,8 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo Trung ương” hỗ trợ tỉnh Sơn La xây dựng 70 nhà Đại đoàn kết.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền 2,8 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ tỉnh Sơn La xây dựng 70 nhà Đại đoàn kết.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La).
Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản