Các nền tảng truyền hình xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép

Các nền tảng OTT (Over The Top) xuyên biên giới (hay được gọi truyền hình xuyên biên giới) hoạt động tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định về giấy phép, cung cấp nội dung và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý là Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) kể từ đầu năm 2023.

Chú thích ảnh
Truyền hình internet đang ngày càng thịnh hành tại các đô thị Việt Nam.

Nghị định 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06 (năm 2016) của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Nội dung căn bản nhất của Nghị định số 71/2022/NĐ-CP là khẳng định quan điểm quản lý dịch vụ OTT TV VOD (Video on Demand - theo yêu cầu) gồm cả doanh nghiệp (DN) nước ngoài cung cấp xuyên biên giới tới người sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, các DN nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT TV xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép. Đối với loại hình dịch vụ OTT TV, DN có thể lựa chọn 2 mô hình cung cấp dịch vụ: OTT TV cung cấp cả kênh trực tuyến và nội dung theo yêu cầu (VOD) và OTT TV chỉ cung cấp VOD (OTT TV VOD).

Đối với dịch vụ OTT TV VOD, DN chỉ cần thực hiện kê khai theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông, thay vì phải lập Đề án (Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 71/2022/NĐ-CP). Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong nước, có những điều kiện về kỹ thuật tương đương như doanh nghiệp nước ngoài, được tham gia cung cấp dịch vụ. DN nước ngoài có nhu cầu tham gia thị trường cũng phải thực hiện thủ tục như DN trong nước.

Trong phân loại các dịch vụ, quy định nêu loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình PTTH trên mạng Internet là loại hình sử dụng kết nối mạng Internet thông qua các địa chỉ tên miền của trang thông tin điện tử hoạc địa chỉ Internet xác định do Việt Nam quản lý, gồm cả ứng dụng Internet.

Việc quản lý cung cấp nội dung thông tin trên dịch vụ PTTH được thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí, điện ảnh; quản lý hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng PTTH theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Đối với hồ sơ cấp phép cung cấp dịch vụ, Nghị định mới quy định đề án cung cấp dịch vụ cần thuyết minh rõ về loại hình, phạm vi cung cấp dịch vụ; phương án kỹ thuật cung cấp dịch vụ PTTH trực tuyến và dịch vụ PTTH theo yêu cầu (nếu có); phương tiện thanh toán dự kiến các điều khoản về quyền lợi, trách nhiệm các bên trong ký kết hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ và những nội dung khác theo quy định.

Trường hợp trên dịch vụ không cung cấp các kênh chương trình, chỉ cung cấp nội dung PTTH theo yêu cầu thì thực hiện kê khai theo biểu đồ do Bộ TTTT quy định, gồm: Phạm vi, điều kiện kỹ thuật, phương tiện thanh toán, quy trình giải quyết khiếu nại… Dự kiến có các điều khoản về quyền, trách nhiệm của các bên, nhóm nội dung cung cấp trên dịch vụ; tên miền.vn hoặc địa chỉ Internet xác định và ứng dụng Internet cung cấp dịch vụ.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung để bảo đảm các chương trình liên kết phải được biên tập, phân loại trước khi phát sóng, cung cấp đến các nền tảng truyền thông số khác. Đồng thời, phải kiểm soát và chịu trách. nhiệm về hoạt động của đối tác liên kết trong quá trình tổ chức sản xuất các chương trình liên kết.

Đối với kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền phải đáp ứng yêu cầu không bao gồm nội dung quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài. Các nội dung quảng cáo phải được cài đặt tại Việt Nam. Cơ quan báo chi được cấp phép biên tập là đầu mối thực hiện cài đặt quảng cáo và chịu trách nhiệm về nội dung, thời lượng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo như đối với kênh truyền hình trả tiền.

Biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH đảm bảo không trái với quy định về báo chí, điện ảnh, quảng cáo; thực hiện cảnh báo nội dung bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về trẻ em, điện ảnh và các quy định liên quan. Việc biên dịch các kênh chương trình nước ngoài đảm bảo tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt.

Bộ TTTT sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan ngăn chặn việc phổ biến những nội dung PTTH theo yêu cầu không thực hiện biên tập, phân loại theo quy định.

XM/Báo Tin tức
Như thế nào được coi là ‘Xã hội số, công dân số, văn hóa số’?
Như thế nào được coi là ‘Xã hội số, công dân số, văn hóa số’?

Bạn đọc hỏi: Những khái niệm về xã hội số, công dân số, văn hoá số được hiểu thế nào trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN