09:15 05/09/2012

Chấn chỉnh công tác thanh tra, giám sát ngân hàng

Chấn chỉnh công tác thanh tra, giám sát ngân hàng là nhiệm vụ vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu giám đốc NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện.

Chấn chỉnh công tác thanh tra, giám sát ngân hàng là nhiệm vụ vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu giám đốc NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện.

 

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

 

Đây là việc làm cần thiết để nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời gian tới theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/3/2012 của Thống đốc NHNN về công tác thanh tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống tổ chức tín dụng; nâng cao vị thế, vai trò của hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Bởi vậy, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay những tồn tại, yếu kém trong công tác thanh tra tại chỗ thời gian qua.

 

Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng tại chi nhánh, đặc biệt là khi ban hành kết luận thanh tra phải đảm bảo đạt được một số yêu cầu cơ bản về thời gian, địa điểm, nội dung sai phạm, mức độ, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm, đối tượng thực hiện cụ thể, kiến nghị rõ ràng, chính xác theo quy định của pháp luật. Theo chỉ đạo của Thống đốc, các đơn vị này phải tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra theo quy định tại Thông tư số 10/2012/TT-NHNN ngày 16/4/2012 của NHNN.

 

 

TTXVN/Tin tức