09:15 19/09/2019

Cải cách chính sách tài chính, tạo động lực đổi mô hình tăng trưởng

Ngày 19/9, tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019 với chủ đề “Cải cách chính sách tài chính nhằm tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, tại Việt Nam, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, thay đổi cơ cấu nền kinh tế, thực hiện cơ cấu lại nền tài chính quốc gia 10 năm qua đã đạt được kết quả bước đầu, nhưng vẫn còn những thách thức, khó khăn rất lớn. Điều này thể hiện ở việc mặc dù tăng trưởng đạt 6,35% trong giai đoạn 5 năm qua, nhưng chất lượng tăng trưởng và đổi mới mô hình cơ cấu của nền kinh tế còn hạn chế và nhiều thách thức.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Với mục tiêu tìm kiếm các động lực đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trong các chính sách tài chính ở Việt Nam thời gian tới, tại diễn đàn các chuyên gia nhận định và định hướng giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, đánh giá thực trạng hiện nay của chính sách tài chính Việt Nam góp phần tăng trưởng nhanh và bền vững, từ đó chỉ ra những thách thức tồn tại của chính sách.

Theo GS.TS. Ngô Thắng Lợi (Đại học Kinh tế Quốc dân), có nhiều nguyên nhân gây khó khăn cho quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam như hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ và chính sách đầu tư cho công nghệ cao nhiều bất cập, sự yếu kém và những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019.

GS.TS Ngô Thắng Lợi chỉ ra rằng, phải có chính sách đột phá cho khu vực tư nhân, tạo môi trường, cơ hội tiếp cận bình đẳng tới các nguồn lực phát triển; bảo đảm công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp cũng như thực hiện giảm nhanh các chi phí đầu bằng cách thúc đẩy thị trường vốn, lao động, đất đai…

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân, bởi khu vực này không chỉ đóng góp 10% trong GDP mà phải từ 20 - 25%. Phấn đấu trong 10 năm tới, có 6 - 10 doanh nghiệp tư nhân trong top 500 của thế giới. Có như vậy mới đưa khu vực doanh nghiệp tư nhân trở thành trụ cột để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng cần có đánh giá để sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công, đẩy mạnh đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về cơ chế chính sách tài chính - ngân sách, phải thay đổi để góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế Việt Nam trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế.

Minh Phương/Báo Tin tức