09:22 12/09/2016

Các trường hợp không được làm kế toán

Một bạn đọc (ở Hà Nội) là cấp phó của đơn vị sự nghiệp có thu, không phụ trách về tài chính, hiện có vợ là kế toán viên của đơn vị. Bạn đọc hỏi, như vậy có vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng không? Nếu theo Luật Kế toán 2015, vợ của bạn đọc phụ trách kế toán có được không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 52 Luật Kế toán 2015 quy định về những người không được làm kế toán là, “Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định". Luật Kế toán áp dụng cho tất cả các đơn vị kế toán.

Tuy nhiên, khi thực hiện các đơn vị còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Khoản 3, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định, “người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó". 

Trường hợp cụ thể của bạn đọc là cấp phó của đơn vị sự nghiệp có thu phải tuân thủ theo quy định của Luật Kế toán và Luật Phòng, chống tham nhũng.


M.K