09:18 08/09/2020

Các phong trào thi đua góp phần xây dựng Hà Nam giàu đẹp, văn minh

Ngày 8/9, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Hà Nam trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua của tỉnh Hà Nam đã được phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần đưa tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Được lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam cần tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đẩy mạnh và duy trì các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, chú trọng vào các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường... 

Tỉnh cần quan tâm phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm khen thưởng kịp thời đối với các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất..; kiện toàn, củng cố và đổi mới tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đã phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với những nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với những sản phẩm chủ lực; duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả”, tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững. Tỉnh tăng cường rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics, phấn đấu cơ bản lấp đầy các khu công nghiệp đã hoạt động, lấp đầy 50% các khu công nghiệp mới thành lập. 

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hiện nghiêm túc, kịp thời chính sách đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả; nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; giữ vững an ninh, trật tự, đặc biệt là an ninh, an toàn phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. 

Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng hiện đại hoá nền hành chính gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của HĐND, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. 

Với tinh thần “Nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, người người thi đua”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phấn đấu đạt thành tích cao nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh. 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhiều chuyển biến tích cực: các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua của tỉnh; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt; công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm qua, tỉnh Hà Nam đã có 61 tập thể, 106 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 42 lượt tập thể được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua; 68 tập thể, 150 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 780 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, trao tặng, phong tặng hàng năm. 

Nhân dịp này, 6 tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 35 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; xã Xuân Khê (huyện Lý Nhân) được trao Bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)