04:19 17/04/2019

Các hợp tác xã cần gia tăng sản phẩm và đẩy mạnh liên doanh liên kết

Chiều 17/4, tại Tp.Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chủ đề “Tạo lập khung khổ pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy phát triển bền vững khu vực Hợp tác xã trong thế kỷ 21”.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự/TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, khu vực kinh tế hợp tác có trên 22.000 tổ hợp tác, hợp tác xã, hoạt động trên mô hình kiểu mới, thực hiện các khâu cung cấp nguyên liệu, sản phẩm đầu vào, đầu ra, cung cấp dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế nông trại. Hợp tác xã từ mô hình kiểu cũ chuyển sang mô hình kiểu mới gặp nhiều khó khăn, nhất là về khung pháp lý. Trong lĩnh vực nông nghiệp, phần lớn hợp tác xã chỉ cung cấp nguyên liệu đầu vào nên chưa tạo ra giá trị kinh tế cao.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, để khu vực kinh tế hợp tác phát triển bền vững, các hợp tác xã cần gia tăng cung cấp sản phẩm đầu ra, liên kết với doanh nghiệp cũng như các tổ chức hỗ trợ vốn, tăng tính cạnh tranh thị trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích kinh tế cao cho xã viên; đồng thời, tăng cường giao thương hợp tác giữa các hợp tác xã Việt Nam với các đối tác hợp tác xã trong khu vực, nhằm đẩy mạnh hợp tác, liên doanh liên kết, kết nối thị trường, công nghệ, tạo ra môi trường thuận lợi và cơ hội hợp tác quốc tế.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự/TTXVN

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, diễn đàn được tổ chức nhằm thảo luận xu hướng phát triển và tác động đối với khu vực  trong thế kỷ 21; xác định các vấn đề pháp lý và chính sách ảnh hưởng đến hợp tác xã trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; trao đổi lý luận và kinh nghiệm của các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tạo lập môi trường thuận lợi và phát triển hệ sinh thái hợp tác xã; chính sách của chính phủ và hoạt động của khu vực hợp tác xã nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội hiện nay.

Thông qua diễn đàn, các cơ quan sẽ đề xuất, kiến nghị các giải pháp và kế hoạch hành động, lộ trình triển khai cụ thể và thực chất trong những năm tới ở cấp quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Li Chunsheng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, hướng mục tiêu phát triển bền vững cho các Hợp tác xã, cần nhận thức xu thế mới và vấn đề đang nổi lên để theo kịp thách thức đó; hướng đến hệ một sinh thái hợp tác xã được liên kết chặt trên trên cơ sở các chính sách của Chính phủ. Từ đó, phát huy chức năng hợp tác xã; tạo môi trường Hợp tác xã  phát triển tích cực hiệu quả. Bên cạnh đó, cần đầu tư nâng cao chất lượng và tăng cường tính hiệu quả của cơ sở pháp lý đem lại lợi ích cho hợp tác xã trong nền kinh tế toàn cầu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của hợp tác xã.

Diễn đàn pháp lý Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương chủ đề “Tạo lập khung khổ pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy phát triển bền vững khu vực Hợp tác xã trong thế kỷ 21” được tổ chức trong 2 ngày 17-18/4 tại Tp.Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ký kết chương trình hợp tác với một số bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, ngân hàng, cơ quan đào tạo, nghiên cứu để huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)