02:08 05/02/2020

Các cơ sở Đảng Cuba hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Theo nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba (PCC), quá trình tổng kết công tác và bầu ban chấp hành các cấp ủy cơ sở hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (dự kiến tháng 4/2021) của tổ chức chính trị này, đã bắt đầu từ tháng 11/2019 và sẽ kết thúc vào tháng 3 tới.

Chú thích ảnh
Một phiên họp của Quốc hội Cuba ở thủ đô La Habana. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn báo trên cho biết công tác tổng kết hướng tới việc rà soát, đánh giá – ngay từ cấp chi bộ và cơ sở Đảng - việc thực hiện những chủ trương và nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ VII (tháng 4/2016) trên hai mặt trận chính là kinh tế và tư tưởng, với tiêu chí là nâng cao tính chiến đấu, tính gương mẫu và tính kết nối với quần chúng.

Theo bà Emilia Neuris Acuña Lemes, Phó Trưởng ban Tổ chức và cán bộ của Ban Chấp hành trung ương PCC, tính tới hết tháng 12/2019, các cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Cuba đã tiến hành 84,6% các số cuộc họp dự kiến, tiến hành đánh giá 79% số cán bộ đảng viên với trọng tâm là việc hoàn thành các nghĩa vụ được giao và tham gia vào việc chuyển biến những vấn đề trong môi trường xung quanh, trong đó có 59,2% được thống kê là trong môi trường lao động.

Tiếp sau cấp chi bộ cơ sở, Đảng Cộng sản Cuba sẽ tiến hành đại hội cấp huyện ủy, quận ủy từ tháng 4 tới tháng 6 năm nay và cấp tỉnh ủy, thành ủy từ tháng 9 tới tháng 11, chuẩn bị tiến tới Đại hội VIII dự kiến tổ chức vào tháng 4/2021.

Tại các cấp quận, huyện, đại hội sẽ đánh giá lại kết quả kinh tế - xã hội tại địa phương, gắn liền với những nghị quyết đã được thông qua từ Đại hội lần thứ VII và những chỉ đạo của Bí thư thứ nhất, tình trạng tư tưởng – chính trị của cán bộ, đảng viên trong các đơn vị Đảng, cũng như của Đoàn Thanh niên Cộng sản, các tổ chức quần chúng và trong chính quyền.

Bà Emilia Neuris Acuña cho rằng lợi ích lớn nhất của chuỗi sự kiện này là mở ra một không gian trao đổi giữa các đảng viên, tạo nền tảng để đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ qua và xác định những nguy cơ đối với tổ chức Đảng trong thời gian tới.

Lê Hà (TTXVN)