07:20 05/07/2018

Các cấp, ngành tỉnh Hậu Giang tiếp 12.220 lượt công dân trong 6 tháng đầu năm

Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các cấp, ngành trong tỉnh Hậu Giang tiếp 12.220 lượt công dân với 4.305 vụ việc; Chủ tịch UBND các cấp tiếp công dân trên 3.760 buổi; tiếp nhận trên 2.430 đơn các loại, trong đó có trên 1.375 đơn đủ điều kiện xử lý.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện phát biểu.

Ngày 5/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát nghe báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đánh giá, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Số tài sản tỉnh thu hồi sau khi giải quyết khiếu nại, tố cáo để trả lại quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân tương đối cao là một điều đáng khích lệ. Trong thời gian tới, Hậu Giang cần quan tâm đến chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cập nhật các luật liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vừa được thông qua.

Đối với việc giải quyết 4 trường hợp khiếu nại, tố cáo, Trưởng Ban Dân nguyện cơ bản đồng tình với cách thức giải quyết các vụ việc của tỉnh Hậu Giang. Đối với từng vụ việc, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thực hiện theo kiến nghị của Đoàn giám sát và hoàn thiện theo thời hạn Đoàn giám sát nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu cho biết, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh vẫn còn những vấn đề cần phải khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới. Tiếp thu các kiến nghị, yêu cầu của Đoàn giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định tỉnh sẽ phát huy những ưu điểm; có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót để việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân ngày càng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Đối với 4 trường hợp khiếu nại, tố cáo, tỉnh sẽ triển khai giải quyết theo ý kiến góp ý của Đoàn giám sát.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)