08:16 16/08/2019

Cà Mau chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp

"Cà Mau chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần chỉ đạo trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng".

Đây là nội dung được đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau lưu ý đến tất cả cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị cán bộ để triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị ‘‘Về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng’’, do Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức ngày 16/8. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp hoặc hiến kế cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung mang tính thiết thực, nêu khó khăn, đề xuất một số giải pháp, kinh nghiệm tốt trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ngoài ra, các đại biểu thảo luận, đóng góp về việc đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, căn cứ vào quy định của cấp trên, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã xây dựng xong Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị ‘‘Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng’’. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (gọi tắt là cấp ủy tương đương) triển khai, quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp mình phải hoàn thành trong tháng 8/2019. Đối với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn và các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai, quán triệt nội dung kể trên phải hoàn thành trước ngày 15/9/2019.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu thực hiện tốt công tác chuẩn bị tốt nội dung văn kiện đại hội, thảo luận lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Khi có dự thảo Văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, cấp ủy cấp dưới xem xét, điều chỉnh, bổ sung văn kiện của cấp mình cho phù hợp. Đại hội đảng bộ các cấp dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận, đảm bảo dân chủ, sâu sắc, tránh hình thức qua loa.

Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác nhân sự; đảm bảo tốt yêu cầu về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp hoàn thành trước ngày 15/10/2019 và triển khai, hướng dẫn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện.

Tỉnh ủy Cà Mau cũng đã quyết định thành lập 3 Tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)