03:16 13/03/2017

Bộ Tài nguyên Môi trường cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến

Hiện Bộ TN&MT đang cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. Theo lộ trình đăng ký với Chính phủ, trong năm 2017, Bộ TN&MT sẽ cung cấp thêm 58 dịch vụ công trên mạng.

Nguồn:http://monre.gov.vn.

T.Trang