05:21 23/05/2020

Bộ Giáo dục có nên làm sách giáo khoa?

Có thể nói, thực hiện chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa hiện nay đang đi đúng hướng và được xã hội hoan nghênh. Bởi điều này giúp cho việc không cần dùng ngân sách nhà nước mà vẫn có nhiều bộ sách chất lượng. Tuy nhiên, điều băn khoăn lớn nhất đang đặt ra lúc này là xã hội hóa thì Bộ Giáo dục có nên tiếp tục làm một bộ sách hay không?

 

TTXVN/Báo Tin tức