01:20 04/01/2021

Bộ đội biên phòng tham gia xóa đói giảm nghèo ở vùng biên

Những năm qua, mô hình “3 cùng” do lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện đã đem lại hiệu quả, giúp đồng bào vùng biên thay đổi nhận thức, cách làm, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Những việc làm ấy giúp thắt chặt tình nghĩa quân dân, giúp thế trận lòng dân nơi biên giới thêm vững chắc.

 

TTXVN/ Báo Tin tức