06:09 30/06/2022

Bitcoin suy yếu về sát mốc 20.000 USD

Đà giảm của Bitcoin kéo dài sang ngày thứ tư liên tiếp, chỉ vừa giữ đủ mốc trên 20.000 USD.

Vào thời điểm 9 giờ ngày 30/6/2022, Bitcoin giao dịch ở mức 20.036,30 USD/BTC; biên độ giao dịch, thấp nhất ở 19.955,10 USD và cao nhất ở 20.155,10 USD.

TTXVN/Báo Tin tức