06:11 14/06/2021

Bị phạt 210 triệu đồng về hành vi xả chất thải nguy hại vào môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng 210 triệu đồng về hành vi xả chất thải nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Quyết định số 1490/QĐ-XPVPHC ngày 10/6/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh có trụ sở chính tại số 91 Quang Trung, thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng), kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, gạch không nung và cống bê tông ly tâm tại thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).

Đơn vị này bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về pháp luật bảo vệ môi trường gồm: không thu gom chất thải nguy hại theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất tải từ 5 lần trở lên, thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày quy định tại Điều 14 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Ngoài số tiền bị xử phạt, Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo nội dung Kế hoạch môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử xử phạt.

Được biết ngày 18/5/2021, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản hành vi vi phạm đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh về hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật. Sau đó, đơn vị này đã thực hiện đã thực hiện các biện pháp thu gom triệt để chất thải nguy hại, cải tạo mương thoát nước, thu gom triệt để nước thải từ khu vực sản xuất cống bê tông ly tâm, không còn tình trạng chảy tràn ra mương thoát nước của nhà xưởng. Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã coi đây là tình tiết giảm nhẹ để xử phạt với số tiền trên.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)