03:16 13/03/2017

Bến Tre phát triển tổ đội liên kết đánh bắt hải sản xa bờ

Năm 2017, Bến Tre phấn đấu tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 462.000 tấn; trong đó, sản lượng khai thác 205.000 tấn, nuôi trồng 257.000 tấn thủy sản các loại, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh khai thác hơn 30.000 tấn hải sản các loại.

Để đạt mục tiêu đề ra, Bến Tre chủ trương phát triển các mô hình tổ, đội liên kết sản xuất hải sản khơi xa. Đồng thời, nâng cao chất lượng hải sản khai thác thông qua việc tập trung phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần ở các cảng cá cũng như áp dụng công nghệ mới trong bảo quản sản phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, hiện nay, tỉnh đã xây dựng được 160 tổ, đội đánh bắt thủy sản trên biển với 848 hộ, hơn 14.000 lao động làm việc.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Cao Văn Viết, mô hình tổ, đội đánh bắt thủy sản trên biển này đã giúp nâng cao hiệu quả khai thác của đội tàu; tăng thời gian bám biển, sản phẩm gửi vào bờ bán giá cao; thường xuyên hỗ trợ nhau khi gặp nạn trên biển cũng như trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, việc phát triển các mô hình tổ, đội đánh bắt thủy sản là rất cần thiết, giúp ngư dân tăng cường sự liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, an ninh quốc phòng trên biển.

Ông Trần Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết, thời gian qua, huyện đã tăng cường phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tích cực vận động ngư dân tham gia đánh bắt theo mô hình liên kết quản lý cộng đồng, tập hợp dưới hình thức tổ, đội và đã được ngư dân đồng tình hưởng ứng.

Đến nay, địa phương đã thành lập được 37 tổ đội sản xuất trên biển với hơn 5.000 thuyền viên, nhằm mục đích tạo mối liên kết hỗ trợ nhau trong đánh bắt như: phân công thăm dò, tìm kiếm ngư trường, chuyển tải sản phẩm vào bờ, tổ chức cứu hộ cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Công Trí (TTXVN)