11:18 10/11/2020

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề để kiện toàn nhân sự Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Lê Văn Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành nêu rõ: Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân; đồng thời bầu bổ sung Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Sắp xếp, kiện toàn nhân sự là công việc quan trọng, với mục đích xây dựng bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền đồng bộ, vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

"Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bản lĩnh để đảm nhận các trọng trách trong bộ máy chính quyền thành phố; góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra", ông Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Theo đó, các ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương và Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung một số chức danh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ông Lê Anh Quân sinh năm 1972; quê quán: thành phố Hải Phòng; trình độ học vấn: Tiến sỹ chuyên ngành kĩ thuật, Thạc sỹ chuyên ngành kĩ thuật, Kĩ sư chuyên ngành kĩ thuật; trình độ lý luận: Cao cấp.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Lê Anh Quân đã từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy An Dương. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Lê Anh Quân tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và được bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Ông Nguyễn Đức Thọ sinh năm 1966; quê quán: thành phố Hải Phòng; trình độ học vấn: Thạc sỹ chuyên ngành kĩ thuật, Kĩ sư chuyên ngành kĩ thuật; trình độ lý luận: Cao cấp.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ông đã từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng; Bí thư Huyện ủy An Lão; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Nguyễn Đức Thọ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm và các đồng chí được bầu bổ sung các chức danh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 6 ông, bà; tiến hành các thủ tục để bầu chức danh Trưởng ban Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Đình Chuyến, Nguyễn Xuân Bình và Nguyễn Văn Thành.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng bỏ phiếu miễn nhiệm đối với 6 thành viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 theo thẩm quyền.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)