Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác xã

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay các tỉnh Tây Nguyên có ba Liên hiệp hợp tác xã, 949 hợp tác xã và trên 10.513 tổ hợp tác, thu hút hàng trăm ngàn thành viên tham gia. Tỉnh Đắk Lắk có 6.321 tổ hợp tác và hợp tác xã, thu hút 124.704 thành viên tham gia, trong đó có 321 hợp tác xã, 6.000 tổ hợp tác.


Trong vài năm trở lại đây, các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) ở các tỉnh Tây Nguyên đã có sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, quy mô ngày càng được mở rộng, hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng được nâng lên. Các HTX hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thương mại, dịch vụ, xây dựng, quỹ tín dụng… Các tổ hợp tác chủ yếu phát triển ở khu vực nông thôn và đã được chính quyền địa phương chứng thực hợp đồng hợp tác. Thành viên ở các tổ hợp tác hầu hết là các cá nhân, hộ gia đình đồng bào các dân tộc tự nguyện góp vốn bằng tiền hoặc tài sản để cùng nhau quản lý, sản xuất, tăng thu nhập.

 

Sản phẩm mây tre đan xuất khẩu của Hợp tác xã Duy Sơn 2 (huyện Duy Xuyên), nhiều năm đạt giá trị kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Đặc biệt, các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế tập thể như chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới các tổ hợp tác, HTX, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chính sách về đất đai, tài chính, tín dụng, thuế, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, chính sách hỗ trợ ứng dụng, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến công, khuyến nông. Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã có chính sách đối với hợp tác xã nông nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Cụ thể, các tỉnh Tây Nguyên đã hỗ trợ vốn lưu động, hỗ trợ mua máy móc, thiết bị, hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu (cấp đất, xây dựng trụ sở)…


Riêng tỉnh Đắk Lắk đến nay đã triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể nên không những tăng nhanh về số lượng mà chất lượng hoạt động của các HTX, tổ hợp tác cũng mang lại nhiều hiệu quả hơn. Hiện nay, ở Đắk Lắk, vốn điều lệ mỗi HTX đã tăng lên trên 708 triệu đồng, tăng 56,6% so với năm 2008, lợi nhuận bình quân mỗi HTX hiện nay là gần 93.000.000 đồng, tăng 82,69%, thu nhập bình quân mỗi lao động gần 12.000.000 đồng/năm, tăng 38,8% so với năm 2008.


Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, việc phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX đã tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, thay đổi tập quán canh tác đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.


Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN