Định hướng đúng đắn cho văn học nghệ thuật phát triển

Ngày 21/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của trung ương về xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật trong những năm qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ngày 21/9. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Cùng tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ.


Các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc đều cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật về tình hình hoạt động văn học, nghệ thuật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X). Nhiều ý kiến cho rằng, Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp hội viên... góp phần thúc đẩy hoạt động văn học nghệ thuật phát triển tương xứng với tiềm năng, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, cao cả là phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác xây dựng, bổ sung hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực này, cố gắng tạo điều kiện để anh chị em văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng; định hướng đúng đắn cho văn học nghệ thuật phát triển phù hợp với con đường đi lên của dân tộc; đề ra chính sách đầu tư, bảo đảm tự do sáng tác đi đôi với nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa; đồng thời chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ làm việc; chú ý bồi dưỡng, đào tạo lớp văn nghệ sĩ trẻ... Tuy nhiên, với văn học nghệ thuật thì không gì có thể thay thế được tài năng và tâm hồn chủ thể những người trực tiếp sáng tạo, tức là các văn nghệ sĩ. Sự nghiệp sáng tạo văn học nghệ thuật đòi hỏi phải có những người có tài năng, có tâm hồn, có nhân cách, bản lĩnh, đặc biệt là có chỗ đứng và cách nhìn đúng đắn, khách quan, khoa học.


Tổng Bí thư tin tưởng, với tài năng và tâm huyết, đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống, ngợi ca cái tốt, cái thiện, cái tích cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với cái ác, cái xấu, những tư tưởng sai trái đi ngược lại truyền thống đạo lý và lợi ích của Tổ quốc và dân tộc, những thói tệ nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế. Công tác nghiên cứu lý luận, phê bình cần phải thẳng thắn, trung thực, khách quan, tinh tế, góp phần định hướng, giới thiệu cho công chúng tiếp nhận những giá trị văn hóa trong và ngoài nước, loại trừ những cái phi văn hóa, phản văn hóa; chống xu hướng "lai căng", thương mại hóa, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của đời sống văn học nghệ thuật, nâng cao trình độ nhận thức và thị hiếu thẩm mỹ của nhân dân.


Tổng Bí thư yêu cầu Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các hội thành viên cần giúp Đảng đoàn kết, tập hợp đông đảo anh chị em văn nghệ sĩ, tạo điều kiện để anh chị em làm tốt thiên chức sáng tạo của mình; đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác chuyên môn; chăm lo việc nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, trách nhiệm công dân cho anh chị em văn nghệ sĩ.


Tổng Bí thư đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan, trên cơ sở ý kiến góp ý và kiến nghị của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và lãnh đạo các hội thành viên, ghi nhận đầy đủ, quan tâm sâu sắc, tập trung tháo gỡ các khó khăn, các bất cập về chính sách, cơ chế, điều kiện hoạt động cho Liên hiệp hội, các hội thành viên và anh chị em văn nghệ sĩ.


Tổng Bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành sẽ cùng Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các hội thành viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để văn học nghệ thuật và anh chị em văn nghệ sĩ có thêm điều kiện hoạt động, sáng tạo, có nhiều tác phẩm xứng đáng với dân tộc, đất nước, nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nguyễn Sự

Chia sẻ:

tin mới nhất

tin cùng chuyên mục

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN