Để người dân tham gia vào tiến trình giao đất, giao rừng

Vấn đề bức xúc nhất liên quan đến đất lâm nghiệp hiện nay là thiếu đất sản xuất cho người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói chung. Một trong những nguyên nhân được nêu ra trong hội thảo mà chúng tôi vừa thực hiện, đó là các công ty, các nông lâm trường chiếm quá nhiều đất. Trong khi đó, nguồn lực của họ hạn chế về nhiều mặt, nhiều lâm trường hoạt động không hiệu quả.


Để giải quyết vấn đề này Nhà nước cần rà soát lại đất của các nông lâm trường đang quản lý, nhất là ở những nơi lâm trường sử dụng không hiệu quả để giao lại cho người dân. Việc đánh giá trữ lượng rừng trước khi giao cho dân, người dân cần được tham gia để biết và sau khi giao, họ sẽ làm giàu trữ lượng rừng được bao nhiêu, từ đó tính ra họ được hưởng lợi bao nhiêu từ việc làm giàu thêm đó. Các địa phương cần dành ra một khoản kinh phí đủ để giao đất giao rừng hiệu quả.

 

Ông Hoàng Mạnh Tuấn (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN