Đảng bộ TTXVN quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt các ban biên tập, tòa soạn báo, đơn vị chức năng và toàn thể đảng viên, phóng viên, biên tập viên của ngành tại khu vực Tổng xã.


Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản về một số chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) gồm: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về "Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014" và "Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng"; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.


Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) giúp các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của TTXVN hiểu sâu, nắm vững quan điểm cơ bản của các nghị quyết, kết luận cũng như tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác ở từng đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TTXVN. Bên cạnh việc truyền tải những nội dung của Nghị quyết, các đơn vị thông tin của TTXVN xây dựng tuyến thông tin tuyên truyền sâu rộng, phản ánh tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành và các địa phương trong cả nước.


Trong tháng 2 này, Đảng ủy Cơ quan đại diện TTXVN tại khu vực phía Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt, đảng viên, cán bộ, phóng viên trong khu vực.


Nguyễn Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN