06:09 25/06/2019

Bài thơ 'Trước biển' của nhà thơ Vũ Quần Phương là chủ đề chính của đề thi ngữ văn

Bàn luận về ý chí con người thông qua bài thơ "Trước biển" của nhà thơ Vũ Quần Phương là chủ đề chính của đề thi ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Chú thích ảnh
Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019. 

Trong đề thi môn ngữ văn thí sinh có 120 phút làm bài gồm hai phần: Phần I đọc hiểu được 3 điểm, phần II  làm văn thang điểm là 7 điểm.  

Thu Trang/Báo Tin tức