08:19 22/08/2018

Bạc Liêu: Chú trọng thanh, kiểm tra phòng chống tham nhũng

Ngày 22/8, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, các cơ quan tư pháp của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách tư pháp; tiếp, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng qua.

Đặc biệt tỉnh đã ban hành các văn bản, chỉ đạo công tác kiểm tra với các tổ chức đảng, triển khai kịp thời các chủ trương, quyết định của Trung ương và các ngành... qua đó, tạo nên nhận thức thống nhất, sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ trong khối.

Để làm tốt các mặt công tác trong thời gian tới, ông  Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị; chú trọng thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, nhất là phát huy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, nhất là các vụ việc kéo dài mà dư luận quan tâm.

Tỉnh cũng cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác cải cách tư pháp và kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Nội chính Tỉnh ủy; tập trung giải quyết tốt các vụ khiếu kiện, khiếu nại của công dân; triển khai hiệu quả Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Phan Đình Trạc và cam kết sẽ chỉ đạo để các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

6 tháng đầu năm, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; cán bộ, nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Cụ thể, 6 tháng qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo giải quyết tốt.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; kê khai minh bạch về tài sản và thu nhập; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình.

Trong 6 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra đã phát hiện 5 vụ sai phạm, kiến nghị xử lý hành chính 5 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ; ủy ban kiểm tra các cấp, qua kiểm tra đã phát hiện, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 49 đảng viên…

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)