01:20 23/01/2019

Ấn phẩm báo chí góp phần phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) trủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi của báo Tin tức đến với học sinh đồng bào dân tộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Viết Tôn 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cảm ơn các cơ quan báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước đã đồng hành cùng UBDT trong việc thực hiện có hiệu quả Quyết định 59/QĐ-TTg, góp phần giúp cơ quan dân tộc các cấp từ Trung ương đến địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được để hoàn thành tốt Quyết định 45/QĐ-TTg trong giai đoạn 2019 - 2021.

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg, đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, UBDT cho biết: Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg giai đoạn 2017 - 2018 có 18 cơ quan báo, tạp chí tham gia, đối tượng thụ hưởng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn, thôn bản biên giới, xã đặc biệt khó khăn, chùa Khmer thuộc vùng DTTS và miền núi với kinh phí thực hiện chính sách là 210 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin, đổi mới nội dung, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh phản ánh trung thực mọi mặt đời sống của đồng bào vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới; cải tiến hình thức ấn phẩm đẹp, ngắn gọn, rõ nét, cơ bản phù hợp với tập quán, tâm lý, bản sắc văn hoá của đồng bào DTTS và miền núi. Các ấn phẩm đã được chuyển tới đúng đối tượng thụ hưởng tại các xã, thôn, bản…

Chú thích ảnh
Giáo viên Trường THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) đọc ấn phẩm của báo Tin tức. Ảnh Viết Tôn. 

Việc cung cấp các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã có những tác động tích cực vào việc nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS và miền núi; phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt, nêu gương những mô hình làm kinh tế giỏi, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo… Báo chí còn góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, công tác khuyến nông, lâm ngư; tuyên truyền phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề; phổ biến mô hình sản xuất tốt, hiệu quả đến đồng bào… Đồng thời, tuyên truyền khuyến khích các dân tộc trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Báo chí có vai trò tích cực trong việc phổ biến và áp dụng khoa học kỹ thuật về kiến thức, y học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phân tích những tác hại của các hủ tục lạc hậu giúp đồng bào có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, nhất là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của một số đồng bào DTTS. Tuyên tuyền, động viên vận động bà con cho con đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học, khuyến khích, định hướng phân luồng học sinh và đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn.

Nhờ có các ấn phẩm báo, tạp chí được cung cấp, đồng bào vùng DTTS đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động vươn lên xóa đói giảm nghèo, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu, tăng cường đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch… góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đường biên, cột mốc; phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng vùng biên giới đoàn kết, hữu nghị, ổn định…

Chú thích ảnh
Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi đến tay đồng bào. Ảnh: Trọng Thủy.

Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021, sẽ có 19 báo, tạp chí tham gia thực hiện. Định hướng tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí thực hiện chính sách theo hướng thông tin đa chiều về cơ sở, đặc biệt là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây duyên hải miền Trung. Các ấn phẩm đậm nét về tôn chỉ, mục đích của các báo, tạp chí nhưng phải đi sâu vào chuyên đề riêng, mang tính đặc thù của đồng bào DTTS.

Các báo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đáp ứng thông tin, tuyên truyền và phản ánh đời sống thực tiễn của đồng bào, vừa làm tài liệu phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng; trang bị, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm làm kinh tế hộ gia đình, phát triển sản xuất, khuyến khích phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, chăm sóc sức khỏe; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tuyên truyền phản bác luận điệu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chú thích ảnh
Việc cung cấp các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã có những tác động tích cực vào việc nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS và miền núi. Ảnh: Viết Tôn. 

Riêng trong năm 2019, các ấn phẩm báo, tạp chí phục vụ đồng bào dân tộc tập trung tuyên truyền kết quả công tác dân tộc năm 2018, tăng cường tuyên truyền về các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, bám sát định hướng của UBDT trong thực hiện tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2019 và các năm tiếp theo…

Hội nghị cũng trao đổi về phương án phát hành các ấn phẩm trong năm 2019. Đại diện một số báo, tạp chí đã có ý kiến trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình.

Ghi nhận những ý kiến từ các đại biểu tham gia hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT khẳng định, UBDT đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến của các báo, tạp chí, trên tinh thần ủng hộ các cơ quan trong điều kiện cơ quan chức năng cho phép, và UBDT sẽ đồng hành cùng các đơn vị để việc triển khai Quyết định 45/QĐ-TTg một cách tốt nhất.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) tiếp tục được tham gia chương trình “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” với số lượng phát hành 1 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

 

Phương Hà/Báo Tin tức