12:08 23/12/2021

An Giang: Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị của các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và các sản phẩm tiềm năng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP.

Năm 2021, An Giang tiếp tục hỗ trợ, phát triển các sản phẩm OCOP của năm 2020; cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tiêu chuẩn hóa 5 sản phẩm đặc thù của tỉnh, trong đó phấn đấu có 2 sản phẩm tham gia sản phẩm OCOP quốc gia. Thực hiện kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP với các điểm bán lẻ, siêu thị, như: Co.op Mart, VinMart, Bách Hóa Xanh, Tứ Sơn... và phối hợp các tỉnh ABCD Mekong xây dựng và tham gia hệ thống trưng bày các sản phẩm OCOP của 4 tỉnh, thành phố ABCD Mekong tại An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ. Ngành nông nghiệp An Giang cũng tổ chức đào tạo tập huấn 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP và tiềm năng OCOP.

Chú thích ảnh
Sản phẩm Bánh Hạnh nhân của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Anh, huyện Chợ Mới đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Năm 2022, phấn đấu có 1 điểm trưng bày sản phẩm OCOP gắn với điểm du lịch; cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đào tạo tập huấn 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP và tiềm năng OCOP. Thực hiện kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị, như: Co.op Mart, VinMart, Bách Hóa Xanh, BigC, Tứ Sơn, MM Mega Market... và phối hợp các tỉnh ĐBSCL xây dựng và tham gia hệ thống trưng bày các sản phẩm OCOP của 13 tỉnh ĐBSCL. Lựa chọn 1-2 sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, hướng tới xuất khẩu.

Năm 2023, phấn đấu có 1 điểm trưng bày sản phẩm OCOP gắn với điểm du lịch; cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; thực hiện kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị, như: Co.op Mart, VinMart, Bách Hóa Xanh, Vinmart, BigC, Tứ Sơn... và phấn đấu chọn 3 sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, hướng tới xuất khẩu.

Đề án "Quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2023”, tỉnh An Giang hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Chú thích ảnh
Sản phẩm Mắm Chao cá mè vinh Ông Ba Lộc, thị xã Tân Châu đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Để nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hướng dẫn các tổ chức kinh tế tham gia Đề án OCOP của tỉnh về các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; hỗ trợ chi phí cho các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh thay đổi mẫu mã bao bì; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm OCOP...

Thời gian tới, tỉnh An Giang cũng tập trung mở rộng thị trường, đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối. Đối với các sản phẩm định hướng xuất khẩu, sẽ lựa chọn sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, hướng tới xuất khẩu vào thị trường các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc… Tổ chức và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ nước ngoài. Phối hợp các cơ quan đơn vị của Việt Nam tại các nước tổ chức kết nối, giao dịch thương mại tại nước ngoài.
Đối với các sản phẩm tiêu thụ thị trường nội địa duy trì tổ chức các sự kiện, hội chợ trong tỉnh; giới thiệu, đưa hàng hóa của doanh nghiệp An Giang thâm nhập các siêu thị, Trung tâm thương mại, các chợ truyền thống của TP.HCM và các tỉnh, thành. Lựa chọn và xây dựng điểm bán hàng tại các khu điểm du lịch, hệ thống đình, chùa có khả năng thu hút du khách. Hỗ trợ kết nối các điểm trưng bày bán sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Để tạo lực đẩy cho sản phẩm OCOP, tỉnh An Giang sẽ có cơ chế, chính sách về nguồn vốn hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP và tiềm năng OCOP. Phổ biến các cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất.  Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng, để có các giải pháp tháo gỡ.

UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chủ trì phối hợp thực hiện đề án; quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; chương trình mở rộng thị trường, đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phấn phối... để sản phẩm OCOP “sinh ra từ làng” thoát khỏi lũy tre làng, vươn xa.

Thanh Sang