11:10 05/11/2020

4 công nghệ số tiêu biểu thúc đẩy chuyển đổi số

Bốn công nghệ số tiêu biểu thúc đẩy chuyển đổi số gồm trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây.

Chú thích ảnh
TTXVN/báo Tin tức