11:20 29/11/2021

2,1 triệu người Trung Quốc thi tuyển viên chức, tỷ lệ 1 'chọi' 68

Trên 2,1 triệu người Trung Quốc đã đăng ký dự kỳ thi tuyển viên chức vào 31.200 vị trí trong các cơ quan nhà nước với đặc trưng ổn định và thu nhập đều.

Tình trạng lượng thí sinh tăng kỷ lục vào năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại vì đại dịch COVID-19 và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao liên tục.

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (SCMP)