“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, quan trọng

Ngày 14/4, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác của Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị giao ban 9 tỉnh duyên hải Miền Trung (gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương tinh thần khẩn trương, nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị của các địa phương, tuy vậy, vẫn còn những mặt hạn chế. Một số nơi xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa phải là việc làm thường xuyên. Một số nội dung kế hoạch của Ban Bí thư chậm được thực hiện; đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, quy chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03 vẫn chưa rõ ràng, cụ thể...

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy cần quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03 - KH/TW của Ban Bí thư Trung ương. Các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp chính trị, tư tưởng mà Hội nghị Trung ương 4 đã xác định.

Các cấp ủy Đảng cần có cách làm sáng tạo, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng để mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định về những điều đảng viên không được làm, các tổ chức đảng lựa chọn nội dung đưa vào sinh hoạt thường kỳ, có liên hệ sâu sắc với tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống; qua đó phát hiện những hạn chế, thiếu sót và đề ra giải pháp, thời hạn phấn đấu để ngăn chặn, tiến tới giải quyết dứt điểm. Chú trọng việc phát hiện, xây dựng và tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng cách làm sáng tạo, các điển hình, người tốt việc tốt... làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Thế Lập

Tin khác

Kinh tế

Xã hội

Pháp luật

Giáo dục

Hồ sơ

Thể thao

Văn hoá

Video

Sức khỏe

Bạn đọc

Biển đảo Việt Nam

Thông tin - Quảng cáo

Tin đồ họa

Địa phương

Tra cứu dịch vụ

Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam bộ

Hợp tác nội dung