Đại tướng Lê Trọng Tấn, tấm gương sáng của người cộng sản

Quá trình tham gia cách mạng, đặc biệt là vào những thời điểm gay go, quyết liệt, có tính bước ngoặt của cách mạng, đồng chí Lê Trọng Tấn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không lùi bước trước mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó. Tên tuổi, sự nghiệp cùng những chiến công vang dội của đồng chí gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Vì sự nghiệp cách mạng

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước, dưới ách đô hộ của thực dân, phong kiến, ngay từ nhỏ, được tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của quần chúng cần lao, đồng chí Lê Trọng Tấn sớm giác ngộ cách mạng và nhận rõ vai trò quyết định của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng dựa vào dân, vì nhân dân mà hy sinh, chiến đấu đã khắc sâu vào tâm thức và trở thành phương châm hành động trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Lê Trọng Tấn. Tháng 3/1945, đồng chí được cử về công tác tại Ứng Hòa, La Khê, La Cả (Hà Đông). 

Các đại biểu nghe giới thiệu tại Triển lãm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn (1/10/1914 - 1/10/2014).


Tại đây, đồng chí đã bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng và dựa vào nhân dân để tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang, làm cho phong trào cách mạng nơi đây từng bước phát triển, lớn mạnh. Cũng nhờ dựa vào dân, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, đồng chí đã tổ chức Đội tự vệ đánh chiếm đồn Đồng Quan của địch, gây thanh thế, trấn áp kẻ thù, góp phần tạo khí thế mới đưa phong trào cách mạng lên cao. Cũng trong thời gian này, trước nạn đói khủng khiếp tại quê nhà, đồng chí đã tổ chức phá kho thóc của Nhật ở Do Lộ, chia cho dân nghèo; đồng thời tích cực vận động quần chúng, tập hợp lực lượng, đứng lên cướp chính quyền ở tỉnh Hà Đông (nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng sau này, dù ở bất kỳ cương vị và chiến trường nào, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hay đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí luôn đề cao tư tưởng dựa vào dân, ra sức chăm lo, xây dựng mối quan hệ quân - dân cá nước; luôn bám đất, bám dân, thực hiện vừa đánh địch, vừa làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển lực lượng; củng cố và phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân ngay trên mỗi địa bàn.

Trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh, phẩm chất cách mạng của một vị tướng luôn biết dựa vào dân, vì nhân dân đã được thể hiện rõ nét, sâu sắc, có sức lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Vì nhân dân, vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đồng chí luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng, nỗ lực phấn đấu vượt qua thử thách, dám chấp nhận hy sinh để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân; xứng đáng là một tấm gương mẫu mực, tiêu biểu cho bản chất và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; một hình mẫu tiêu biểu của “Bộ đội Cụ Hồ” với đầy đủ ý nghĩa và giá trị tốt đẹp của danh hiệu cao quý đó.

Đối với đồng chí Lê Trọng Tấn, xương máu của chiến sĩ là vô giá và luôn thận trọng tìm ra cách đánh ít tổn thất nhất. Đồng chí đau xót mỗi khi ra trận có những người lính bị thương hay hy sinh; kết thúc từng trận chiến đấu, đồng chí luôn suy nghĩ và tổ chức rút kinh nghiệm. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Đồng chí Lê Trọng Tấn… rất mực yêu thương đồng đội, tình nghĩa thủy chung, được nhân dân và quân đội yêu mến tin cậy” (Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự tài giỏi, đức độ, Nxb QĐND, Hà Nội.2010, tr.231). Sau này, mỗi khi có thời gian và điều kiện trở lại chiến trường, đến các nghĩa trang thắp hương cho các liệt sĩ, không ít lần, mắt Đại tướng đã đỏ hoe vì xúc động, thương tiếc đồng đội.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đồng chí Lê Trọng Tấn thể hiện ở nhiều nơi, trong thực tiễn chiến đấu và công tác. Trong những năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trong một trận đánh ta không thành công, dù không trực tiếp chỉ huy trận đánh, nhưng trước sự tổn thất hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Lê Trọng Tấn đã thẳng thắn nhận trách nhiệm thuộc về mình - Tổng Tham mưu trưởng. Chỉ với hành động nhỏ đó, đồng chí Lê Trọng Tấn đã nêu một tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước toàn quân.

Đối với Đại tướng Lê Trọng Tấn, đạo đức cách mạng trước hết được biểu hiện ở lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, bền bỉ chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đạo đức đó bắt nguồn từ tình cảm yêu nước cao độ, lòng căm thù giặc sâu sắc và một tinh thần phấn đấu bền bỉ của người chiến sĩ cách mạng. Từ khi ở chiến trường đến khi làm lãnh đạo, chỉ huy hay ở những cương vị cao hơn, đồng chí Lê Trọng Tấn luôn phấn đấu thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Chính sự nêu gương về đạo đức cách mạng được thể hiện sâu sắc qua tác phong công tác và trong cuộc sống thường nhật của đồng chí đã tạo ra sức cảm hóa lớn, khích lệ cán bộ, chiến sĩ hăng hái học tập, tu dưỡng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tinh thần quốc tế cao cả

Là một trong những cán bộ trung kiên, xuất sắc của Đảng, của Quân đội, đồng chí Lê Trọng Tấn luôn nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả, hết lòng giúp đỡ sự nghiệp cách mạng Lào, Campuchia. Năm 1949, trên cương vị là Phó Tư lệnh Liên khu 10, đồng chí đã nhiều lần gặp gỡ, tận tình trao đổi với các cán bộ Lào về tình hình và kinh nghiệm hoạt động; bàn bạc với bạn về phối hợp xây dựng cơ sở và chiến đấu để chuẩn bị cho những bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của hai nước. Đồng chí được Đảng và Quân ủy Trung ương cử sang phối hợp với bạn trong nhiều chiến dịch lớn, như: Giải phóng Sầm Nưa (năm 1953), chiến dịch Đường 9 - Nam Lào và chiến dịch Giải phóng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (năm 1971), góp phần to lớn vào củng cố tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào.

Với Campuchia, trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, đồng chí là người chỉ huy cao nhất của QĐND Việt Nam trực tiếp phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang ta đánh bại các hoạt động đánh phá của địch trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Với tinh thần quốc tế trong sáng, đứng trước họa diệt chủng đối với nhân dân Campuchia, đồng chí đã dốc nhiều tâm sức, nghiên cứu tình hình, xác định phương pháp tác chiến và tổ chức chỉ huy các lực lượng, phối hợp với Bạn đánh bại hoàn toàn lực lượng phản cách mạng Pôn Pốt - Iêngxari, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và từng bước đưa đất nước Chùa Tháp hồi sinh.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Trọng Tấn là tấm gương sáng của người cộng sản. Tên tuổi, sự nghiệp cùng những chiến công vang dội của đồng chí gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Tấm gương của người chiến sĩ cộng sản Lê Trọng Tấn mãi trường tồn để mỗi chúng ta, nhất là cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và thế hệ trẻ cả nước học tập, noi theo.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch

Tin khác
  • Giá trị “Bộ đội Cụ Hồ” trong lịch sử dân tộc

    Giá trị “Bộ đội Cụ Hồ” trong lịch sử dân tộc

    07:32 ngày 19/12/2014

    Bộ đội Cụ Hồ” là phẩm chất cao đẹp có giá trị lịch sử mà nhân dân Việt Nam lấy tên vị lãnh tụ tối cao Hồ Chí Minh của mình để đặt cho quân đội. Nhân dân đã dành tình cảm, lòng tin yêu cho lực lượng vũ trang, điều này phản ánh đúng với bản chất Quân đội ta...

Kinh tế

Xã hội

Giáo dục

Hồ sơ

Thể thao

Văn hoá

Khoa học - Công nghệ

Dân tộc

Video

Bạn đọc

Biển đảo Việt Nam

Thông tin - Quảng cáo

Tin đồ họa

Địa phương

Tra cứu dịch vụ

Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam bộ

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh