Bộ đội Tăng Thiết giáp trong kháng chiến chống Mỹ

Với quyết tâm và ý chí chiến đấu cao, vận dụng cách đánh mưu trí, sáng tạo, linh hoạt, táo bạo, dũng cảm, kiên cường bộ đội Tăng Thiết giáp tạo nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”.

Cách đánh hay, đánh hiểm

Kể từ khi ra đời (10/1959), trải qua thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã không ngừng lớn mạnh, từ một trung đoàn xe tăng đầu tiên phát triển thành nhiều trung, lữ đoàn tăng thiết giáp với trang bị vũ khí kỹ thuật tương đối hiện đại, đã tham gia hàng trăm trận đánh, hàng chục chiến dịch lớn, nhỏ trên khắp các chiến trường từ Quảng Trị đến đồng bằng sông Cửu Long và cả trên chiến trường Lào, Campuchia. Chiến công oanh liệt của bộ đội Tăng Thiết giáp đã góp phần cùng toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Ngày 22/12/2014, Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 70 năm thành lập, xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng. Suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội của nhân dân và vì nhân dân - đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang và cùng với toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Xe tăng quân Giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh: Trần Mai Hưởng - TTXVNTrong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nghệ thuật tác chiến của bộ đội Tăng Thiết giáp được hình thành và phát triển trên cơ sở quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, được đúc kết từ thực tiễn kinh nghiệm chiến đấu, phát triển toàn diện cả trong tổ chức xây dựng lực lượng, phương pháp tác chiến. Nghệ thuật sử dụng lực lượng và cách đánh của bộ đội Tăng Thiết giáp, đã biết kế thừa nghệ thuật quân sự độc đáo của dân tộc "Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn". Trong tác chiến, Bộ đội Tăng Thiết giáp đã vận dụng sáng tạo nhiều cách đánh hay, đánh hiểm, luôn gây cho địch bất ngờ lớn cả ở qui mô chiến thuật và chiến dịch. Nét đặc trưng của nghệ thuật sử dụng lực lượng và cách đánh của bộ đội Tăng Thiết giáp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là: Nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp tập trung trên hướng, khu vực chủ yếu, trận đánh then chốt, then chốt quyết định; đánh tiêu diệt đi đôi với giữ gìn và phát triển lực lượng, lấy xe địch đánh địch, đánh có chuẩn bị, bảo đảm chắc thắng; bí mật, bất ngờ, mưu trí, sáng tạo; hiệp đồng chặt chẽ liên tục; chỉ huy kiên quyết, linh hoạt và có lực lượng dự bị mạnh.

Mở đầu là trận ra quân thắng lợi ở Tà Mây - Làng Vây trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (từ ngày 20/1 đến ngày 15/7/1968), ta đã sử dụng tập trung lực lượng Tiểu đoàn tăng 198 (2 đại đội) tham gia đánh trận then chốt tiêu diệt gọn một tiểu đoàn địch phòng ngự trong công sự vững chắc. Tiếp đó, với sự tham gia của 3 tiểu đoàn tăng (88 xe) trong chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào (từ ngày 30/1 đến ngày 23/3/1971), nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp đã có bước phát triển mới, ta đã sử dụng xe tăng chi viện cho bộ binh tiến công địch trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả ban ngày, ban đêm… đều giành thắng lợi kết thúc trận đánh nhanh gọn.
Qua 2 chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh và Đường 9 Nam Lào, nghệ thuật tác chiến của bộ đội Tăng Thiết giáp đã bước đầu hình thành và phát triển. Trong đó, nét tiêu biểu là ta đã tập trung lực lượng mạnh tăng thiết giáp hiệp đồng cùng các lực lượng chiến dịch, tiến công đánh chiếm mục tiêu chủ yếu; đã vận dụng thành công yếu tố bí mật, bất ngờ trong sử dụng lực lượng, trong chọn hướng và mục tiêu tiến công (trận tiến công cứ điểm Làng Vây); tránh nơi địch mạnh, tìm nơi sơ hở, nơi hiểm yếu như (trận Điểm cao 543). Cách đánh của xe tăng là bí mật cơ động tiếp cận mục tiêu, lợi dụng thế trận của bộ binh, vận dụng linh hoạt thủ đoạn chiến đấu, đột phá kết hợp với thọc sâu, dùng hoả lực chi viện cho bộ binh và các lực lượng chiến đấu, dẫn dắt bộ binh xung phong đánh chiếm mục tiêu, đảm bảo tốc độ tiến công, gây cho địch bất ngờ và tan rã nhanh.

Đánh trận quyết định

Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, trên khắp các mặt trận Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, nghệ thuật sử dụng lực lượng và cách đánh của bộ đội Tăng Thiết giáp đã kế thừa và phát huy kinh nghiệm ở các chiến dịch trước, từng bước được hoàn thiện và phát triển lên một bước mới cả về quy mô lực lượng, địa bàn tác chiến. Điểm nổi bật của nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp trong chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972 là sử dụng tập trung một số lượng lớn (gồm 2 trung đoàn và một đại đội tăng thiết giáp với 279 xe), đồng thời có lực lượng thích hợp trên các hướng khác (Tây Nguyên, Đông Nam Bộ). Ta đã sử dụng thành công lực lượng tăng thiết giáp với quy mô đại đội, tiểu đoàn tăng thiết giáp phối thuộc cho trung đoàn hoặc sư đoàn bộ binh tiến công trên hướng chủ yếu, đánh trận then chốt và then chốt quyết định ở khu vực Đông Hà, Ái Tử, quận lỵ Hải Lăng, Cửa Việt. Tăng Thiết giáp đã trở thành lực lượng đột kích mạnh, thọc sâu, vu hồi nhanh trong tiến công, là lực lượng phản kích, phản đột kích mạnh trong phòng ngự. Xe tăng, xe thiết giáp của ta đã tận dụng thành công yếu tố bí mật, bất ngờ sử dụng trên tất cả các hướng chiến dịch, cơ động từ xa đến, hành tiến tiến công, bỏ qua cứ điểm vòng ngoài, đánh thẳng vào mục tiêu chủ yếu trong tung thâm phòng ngự địch; nhiều phân đội xe tăng đã vận dụng hình thức chiến thuật bắn ngắm trực tiếp (Quảng Trị, Đắc Tô-Tân Cảnh) sát thương lớn quân địch, tạo điều kiện cho bộ binh và xe tăng tiến công giành thắng lợi.

Đỉnh cao của nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp được thể hiện trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Đó là sử dụng tập trung với số lượng lớn (502 xe), chiếm gần 80% tổng số xe tăng, xe thiết giáp trên toàn chiến trường với nhiều chủng loại tăng thiết giáp. Đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng toàn bộ một trung đoàn tăng (Trung đoàn tăng 273) tập trung cho một trận đánh then chốt tiêu diệt và đánh chiếm mục tiêu trọng yếu của chiến dịch - thị xã Buôn Ma Thuột (chiến dịch Tây Nguyên) tạo nên ưu thế tuyệt đối về xe tăng, xe thiết giáp (ta có 63 xe các loại, địch có 13 xe M113). Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ta đã sử dụng 398 xe tăng, xe thiết giáp để đánh trận then chốt quyết định.

Với sự tập trung cao độ, lực lượng tăng thiết giáp trên các hướng chiến dịch được sử dụng từng tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn làm lực lượng đột kích cùng bộ binh tiến công đánh chiếm lần lượt các mục tiêu, cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện.

Đại tá Tạ Quang Thục
Tin khác
  • Xây dựng Quân đội trong thời kỳ hội nhập

    Xây dựng Quân đội trong thời kỳ hội nhập

    06:15 ngày 12/12/2014

    Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng về tổ chức, biên chế và phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng là những vấn đề lớn được đề cập trong bài viết...

Thời sự

Thế giới

Kinh tế

Xã hội

Giáo dục

Hồ sơ

Quân sự

Thể thao

Dân tộc

Video

Ảnh

Bạn đọc

Thông tin - Quảng cáo

Địa phương

Tra cứu dịch vụ

Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam bộ

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh